گوشت مرغ مازاد واحدهای تولیدی به هر مقدار به نرخ کیلویی ۶۵ هزار خریداری می گردد

Home/اخبار/گوشت مرغ مازاد واحدهای تولیدی به هر مقدار به نرخ کیلویی ۶۵ هزار خریداری می گردد

گوشت مرغ مازاد واحدهای تولیدی به هر مقدار به نرخ کیلویی ۶۵ هزار خریداری می گردد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام کشور,این شرکت اعلام آمادگی کرد محصول مازاد واحدهای تولیدی گوشت مرغ را به هر مقدار کیلویی ۶۵۰۰۰ خریداری می نماید

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.