به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام کشور,این شرکت اعلام آمادگی کرد محصول مازاد واحدهای تولیدی گوشت مرغ را به هر مقدار کیلویی ۶۵۰۰۰ خریداری می نماید