تولیدات جهانی نهاده و خوراک دام در سال ۲۰۱۳ میلادی ، ۹۶۳ میلیون متریک تن بوده است که این رقم ۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است . چین همچنان رتبۀ اول

شرکت سپهر صنعت سهند ارائه کننده رنگدانه های قرمز و زرد صنعت تخم مرغ www.sahandindus.ir