غلامرضا رازقی’ اظهارداشت: هم اکنون رهاسازی بچه ماهیان خاویاری یکی از موضوعات مهم در امر بازسازی ذخایر دریای خزر به شمار می رود.
به گزارش فارم نیوز ، وی با بیان اینکه طی سال های گذشته نیز رهاسازی این گونه بچه ماهیان خاویاری در اوزان ۳ تا ۴ گرم صورت گرفته بود افزود: رهاسازی این گونه ارزشمند در اوزان بالای ۶۰ گرم دارای قدرت ماندگاری بالا است و در نتیجه می تواند در امر احیا و بازسازی دریای خزر موثر واقع شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سال ۸۹ ، ۳٫۶ میلیون قطعه گونه فیل ماهی در دریا رهاسازی شده است، تصریح کرد: سال ۹۰، ۸/۴ میلیون قطعه یعنی نزدیک ۵ میلیون قطعه ماهی خاویاری در دریای خزر رهاسازی شده است.
رازقی افزود: حاصل علمیات رهاسازی امروز بچه ماهیان خاویاری در دریا از تلاش سال گذشته کارشناسان در تکثیر پاییزه این گونه ماهی در مرکز تکثیر ماهیان خاویاری شهید مرجانی است.
وی اظهارداشت: امیدواریم با انعکاس این موضوع تمام کشورهای دنیا به ویژه کشورهای حوزه دریای خزر بدانند ایران هدف بازسازی و احیای ذخایر گرانقدر دریای خزر را در اولویت برنامه های خود دارد و در این راستا گام های بلندی نیز در جهت پرورش بچه ماهیان خاویاری برداشته است.
رییس سازمان شیلات ایران یاد آور شد، با گسترش و توسعه چنین فعالیت هایی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بستر مناسبی در زمینه تولید، اشتغال و ارز آوری برای کشور صورت می گیرد، که این خود حمایت های همه جانبه دولت را در این زمینه می طلبد.

 

شرکت سپهر صنعت سهند ارائه کننده رنگدانه های قرمز و زرد صنعت تخم مرغ www.sahandindus.ir