ليپيد

Home/Tag: ليپيد

بهمن ۱۳۹۲

بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ معمولی بر روی لیپید پروفایل سرم

بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۲|Tags: , , , |

زمينه و هدف: هيپرليپيدمي، خصوصاً هيپركلسترولمي از عوامل موثر ابتلا به بيماريهاي قلبي - عروقي است. زرده تخم مرغ يكي از منابع غني از كلسترول در تغذيه انسان مي باشد. با توجه به مقادير زياد كلسترول در تخم مرغ هاي معمولي، مطالعه حاضر به منظور بررسي تاثير مصرف اين تخم مرغ ها بر روي ليپيد پروفايل خون صورت پذيرفت. روش [...]