قزل آلا

Home/Tag: قزل آلا

اسفند ۱۳۹۲

نقش کاروتنوئیدها در پرورش و تکثیر قزل آلا

اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۲|Tags: , , , , , , , , |

   اهمیت وجود رنگدانه در بدن ماهیان قزل آلا این اهمیت را از دو جنبه میتوان بررسی کرد: اول اینکه در مراحل مختلف زندگی این گونه ماهیان رنگدانه های مختلفی جذب بدن میشود که هر کدام بیانگر وضعیتهای خاص آناومیکی و یا حتی پاتولوژیک است یرای مثال قزل آلای نر در فصل جفت گیری میزانی از این رنگدانه ها را [...]

بهمن ۱۳۹۲

Astaxanthin Pigment 10%

بهمن ۴ام, ۱۳۹۲|Tags: , , , , , , |

رنگدانه صورتی آبزیان (Astaxanthin 10%) (آستازانتین( آستاگزانتین ) ) – رنگدانه ماهی و رنگدانه میگو برای ماهی های زینتی (اسکار و …) و خوراکی مانند قزل آلا […]