اهمیت سد بخار در سالن های مرغداری

بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۲|Tags: , , |

اتلاف دما در ساختمان هاي مرغداري مي تواند به يكي از روش ها، همرفت، رسانش و تابش و يا تركيبي از روش هاي فوق باشد. انتقال گرما از طريق رسانش (Conduction) هنگامي اتفاق مي افتد كه تماس مستقيمي بين مناطق سرد و گرم وجود داشته باشد. اگر يك طرف ماده گرم شود، حرارت از داخل ماده به سمت قسمت سردتر [...]