بررسی تغییرات بافتی مری، پیش معده و روده در کبوتر آلوده به Ascaridia colombae

اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۲|Tags: , , , , |

پرورش و نگهداري کبوتر به عنوان پرنده اي دست آموز و همپنين براي مقاصدي مانند مسابقات پرواز کبوتران و در سالهاي اخير براي تامين منابع پروتئيني همواره مورد توجه علاقمندان بوده است. از طرف ديگر، گزارش شده است که اين پرندگان درانتشار بيماريها در بين ماکيان و بروز اپيدمي هاي انگلي دخيلند. با وجود گزارشات متعدد مبني بر آلودگي کرمي [...]